Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Welcome to Backan Vietnamese English
Map

List of places stay for tourists in Cho Don district

( Cập nhật lúc: 14/08/2013  )

 

Name of unit

 

Unit Owner

Contact

 

No. of rooms

 

No. of bed

Address

Telephone

Viên Ngọc

Vũ Thị Hoàn

Tổ 01, thị trấn Bằng Lũng

0914405 772

18

24

Hùng Sơn (I)

Hầu Văn Việt

Tổ 04, thị trấn Bằng Lũng

0281 3882 186

05

12

Hùng Sơn (II)

Nguyễn Đức Na

Tổ 01, thị trấn Bằng Lũng

0977104 668

07

13

Đức Lộc

Đinh Thị Ngọc

Tổ 04, thị trấn Bằng Lũng

01685004 409

05

12

Huy Hoàng

Nguyễn Thị Mai

Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng

0281 3844 345

04

08

NN 555

Mai Thị Thủy

Tổ 10, thị trấn Bằng Lũng

0986792 299

10

14

Lâm sơn

Nguyễn Thị Nụ

Tổ 11, thị trấn Bằng Lũng

0281 3882 217

12

20

Sign In