Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Welcome to Backan Vietnamese English
Map

List of places stay for tourists in Ba Be district

( Cập nhật lúc: 14/08/2013  )

 

Place name

 

Innkeeper

 

Contacts

Rooms

Beds

Address

Phone number

Trung Kiên

Vy Văn Đô

Sub regional  No. 4,  Ra market (Cho Ra) burgh

01294943056

07

13

Tuấn Trường

Lường Văn Trung

Sub regional  No. 2, Ra market  (Cho Ra)  burgh

0912455037

05

08

Hoa Sim

Trần Văn Sản

Sub regional  No. 4,  Ra market (Cho Ra) burgh

0987835288

08

13

Công Quỳnh

Nguyễn Công Quỳnh

Sub regional  No.4,  Ra market (Cho Ra) burgh

02813876476

04

08

Thùy Dung

Nông Thị Dung

Sub regional   No.5,  Ra market (Cho Ra) burgh

0977168666

07

14

Hải Yến

Nguyễn Minh Hoàn

Sub regional  No.7,  Ra market (Cho Ra) burgh

0912249279

12

24

Phja Bioóc

Hoàng Kim Cương

Sub regional  No.7,  Ra market (Cho Ra) burgh

02813876250

15

24

Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Hoàn

Sub regional  No.7,  Ra market (Cho Ra) burgh

02813876257

08

10

Báu Hiện

Phạm Văn Báu

Sub regional   No.7,  Ra market (Cho Ra) burgh

0982549666

13

25

Hoàng Cường

Hoàng Văn Kỵ

Sub regional    No.10,  Ra market (Cho Ra) burgh

02813876936

08

14

KS Bưu Điện

Hoàng Văn Nghị

Nà Mằm, Khang Ninh

02813894455

15

23

An Thảo

Hoàng Thị Êm

Nà Mằm, Khang Ninh

02813894288

10

10

Trứ Diện

Đinh Công Trứ

Nà Mằm, Khang Ninh

0982006103

05

08

Huỳnh Len

Nguyễn Văn Huỳnh

Nà Mằm, Khang Ninh

0983025306

04

10

Đức Khuyến

Triệu Đức Khuyến

Pác Ngòi,  Nam Mẫu

0989657710

07

13

Hồng Vịnh

Dương Văn Thụ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894073

03

07

Ông Toàn

Ngôn Văn Toàn

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894067

03

08

Duy Thơ

Triệu Duy Thơ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01652022985

06

15

Thế Sang

Nguyễn Văn Sáu

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02816294106

06

12

Huỳnh Hà

Giá Đình Huyên

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894066

06

15

Hoàng Họp

Hoàng Văn Họp

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01695420262

02

08

Hoàng Nguyên

Dương Văn Vĩnh

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01645852632

06

08

Hoa Sơn

Ngôn Thị Lơ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894065

06

15

Hoành Tứ

Dương Văn Sảo

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894071

05

12

Đạt Diễm

Ma Văn Tuệ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01668194383

02

06

Du Tư

Đàm Ngọc Du

Bó Lù, Nam Mẫu

0947642292

04

09

Minh Tân

Nguyễn Văn Từ

Bó Lù, Nam Mẫu

0946511966

03

10

Hồng Sơn

Nguyễn Văn Đằng

Bó Lù, Nam Mẫu

0916512001

04

10

Quỳnh Mai

Mã Thị Viền

Bó Lù, Nam Mẫu

01665678714

04

10

Suối Mơ

Ma Thị Tích

Bó Lù, Nam Mẫu

02813894049

04

10

Thủy Tiên

Nguyễn Xuân Khải

Bó Lù, Nam Mẫu

02813894094

10

20

Hồng Gấm

Hoàng Thị Gấm

Bó Lù, Nam Mẫu

0987141315

01

10

Thái Khuyên

Triệu Thị Khuyên

Bó Lù, Nam Mẫu

02813507095

04

02

Thuận Thơm

Đàm Ngọc Thuận

Bó Lù, Nam Mẫu

01693468347

06

10

Chi Hòa

Nguyễn Thị Hằng

Bó Lù, Nam Mẫu

0915198915

07

11

Nhật Quang

Lý Văn Tập

Cốc Tộc, Nam Mẫu

01665448407

05

07

Ông Hiến

Nông Văn Thấm

Bản Cám, Nam Mẫu

02812212595

05

15

Ba Be National Park

TTGDMT&DVMT

 Khang Ninh Commune

0912267559

54

107

Lê Hùng

Lê Hùng

Thượng Giáo Commune

 

08

08

 

Sign In