Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Welcome to Backan Vietnamese English
Map

List of places stay for tourists in Pac Nam district

( Cập nhật lúc: 14/08/2013  )

 

Name of unit

 

Unit Owner

Contact

 

No. of rooms

 

No. of bed

Address

Telephone

Quách Tuyến

Lường Thị Slỏi

Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố

3893 374

05

10

Đại Đức

Quách Văn Vịnh

Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố

3893 169

07

14

Thuận Hoàn

Lộc Sỹ Dậu

Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố

3893 224

08

12

Ma Thế Tính

Ma Thế Khanh

Thôn Nà Coóc, Bộc Bố

3893 077

05

08

Diễm Quỳnh

Triệu Thị Chiềm

Thôn Phiêng Mỵ, Bộc Bố

3893 319

04

08

Mạnh Cường

Hoàng Văn Triều

Thôn Nà Coóc, Bộc Bố

0915600316

06

07

Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Long

Thôn Nà Coóc, Bộc Bố

0983260035

13

23

Nguyễn Tuyền

Ma Thế Trường

Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố

3893065

04

07

Sign In