Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Welcome to Backan Vietnamese English
Map

List of places stay for tourists in Bac Kan town

( Cập nhật lúc: 14/08/2013  )

Place Names

Innkeeper/ Hotelier

Contacts

Rooms

beds

Address

Phone number

 Bac Kan hotel

Nguyễn Văn Được

Group 8b. Đức  Xuân ward

0281 3873 796

80

123

Anh Thu hotel

Hà Đức Dục

Group 11c.  Đức Xuân ward

6256666

69

117

Thien An  hotel

La Tố Cẩm

Group 10.   Đức Xuân ward

0281 3812 468

10

16

Nui Hoa hotel

Lý Thái Sơn

Group 4.   Đức Xuân

0281 3880 789

50

 

Hoa Hong (Rose) hotel

Trần Thị Dung

Group 11a.   Đức Xuân ward

0281 3870 429

10

13

Duc Nguyet hotel

Nguyễn Thị Nguyệt

Group 10b   Đức Xuân ward

0281 3870 366

12

20

Chien Linh hotel

Vũ Văn Chiến

Group 6.   Đức Xuân ward

0281 3872 670

05

10

Long Ngoc hotel

Vũ Thị Ngọc

Group 4.   Chí Kiên ward

0281 3870 266

11

26

ThanhThanh hotel

Phạm Thị Thanh

Group 2.   Đức Xuân

0281 3870 100

08

11

Dong Ngoc hotel

Đinh T. Bích Ngọc

Group 7.   Sông Cầu ward

0281 3872 179

10

20

 Quan Doi  hotel (Army hotel)

Phạm T. Thu Dương

Group 7b   Đức Xuân ward

0912740999

22

45

Trung Dung

Nguyễn Thị Dung

Group 2.   Minh Khai ward

0281 3877 357

08

16

Ngoc Thuy

Lý Trí Toàn

Group 6   Đức Xuân ward

0281 3871 078

08

18

Quynh Mai

Phạm Văn Tiến

Group 4.   Minh Khai ward

0281 3870 451

07

18

Thanh Hang

Nguyễn Văn Nam

Group 4.   Minh Khai ward

0281 3871 611

10

20

Manh Toan

Ma Thị Tuyết

Group 4.   Minh Khai ward

0281 3870 106

05

12

Thanh Nhon

Phan Thanh Hoá

Group 4.   Minh Khai ward

0281 3870 432

07

20

Quang Huy

Cấn Văn Hải

Group 7.   Minh Khai ward

0281 3871 895

04

07

Manh Cuong

Hoàng Ngọc Hải

Group 7.   Minh Khai

0281 3873 337

05

10

The Son

Hoàng Thị Nguyệt

Group 10.   Minh Khai ward

0281 3870 617

06

15

 Hong Hien

Nguyễn TMinh Hồng

Group 1.   Minh Khai ward

0281 3871 035

07

18

Thu Cuc

Triệu Thị Cúc

Group 4.   Minh Khai ward

0281 3871 881

04

07

Phuc Bong

Ma Phúc Bổng

Group 4.   Đức Xuân ward

0281 3870 888

10

18

Quynh Trang

Nguyễn Văn Núi

Group 8b.   Đức Xuân  ward

0281 3871 707

08

19

Doanh Man I

Phạm Văn Doanh

Group 5.   Đức Xuân

0281 3876 643

06

10

Tran Tri

Trần Văn Hải

Group 6   Chí Kiên ward

01689010384

06

12

Hoa Bang Lang (Lagerstroemia flowers)

Phạn T. Thanh Thuỷ

Nam Đội Thân  ward

0281 3871 071

07

07

Mai Dung

Nguyễn Thị Dung

Group 9b.   Đức Xuân  ward

0281 3871 071

08

16

Huong Thu

Đoàn Thị Nghi

Group 10.   Đức Xuân ward

0281 3870 221

10

20

Duc Chung

Trương Văn Chấn

Group 8b.   Đức Xuân ward

0281 3870 213

06

12

Kim Tuyen

Bàn Thị Lan

Group 6.   Đức Xuân

0281 3878 887

10

20

Duy Linh

Nguyễn Quang Dân

Group 11c.   Đức Xuân ward

02813871097

12

32

Thu Hien

Nguyễn T. Minh Thu

Group 7b.   Đức Xuân ward

02813870700

05

12

 Anh Dao

Trần Thị Sinh

Group 9b.   Đức Xuân ward

02813872642

01

28

Quynh Anh

Hoàng Thị Thơ

Group 9a.   Đức Xuân ward

02813879372

03

06

Motel  88

Hứa Đình Tham

Group 7b.   Đức Xuân

02813877088

07

13

Cuong Phuong

Phạm Thị Phượng

Group 1b.   Chí Kiên ward

0281387115

13

25

Thanh Hung

Nguyễn Thị Thảo

Group 9.   Chí Kiên ward

02813870388

05

10

Dong A

Nguyên Trọng Bách

Group 9.   Chí Kiên ward

02812240838

09

10

Hoang Mai

Phạm Văn Miền

Group 10.   Chí Kiên ward

02813873206

05

05

Vu Hoang

Vũ Thị Thuý

Group 1b.   Chí Kiên ward

02813875359

07

10

Van Anh

Nguyễn Tiến Hiến

Group 7.   Chí Kiên ward

02813870471

05

07

Phuong Hanh

Đỗ Thị Hạnh

Group 10.   Chí Kiên ward

0281387552

05

06

Oanh Thảo

Nông Thị Oanh

Group 11a.   Đức Xuân ward

02813811288

14

30

Như Hoa

Phạm Thị Hoa

Group 7.   Chí Kiên ward

02813211788

07

07

Phương Linh

Lương Kim Sơn

Group 4.   Chí Kiên ward

02813870483

06

09

Trần Trung

Vũ Mạnh Kiên

Group 4.   Chí Kiên ward

094298098

06

10

Ngọc Hà

Trần Thị Ngọc

Group 6.   Chí Kiên ward

01659677938

07

07

Chinh Anh

Vũ Hồng Chinh

Group 5.   Đức Xuân ward

0984993579

09

18

Đức Điệp

Đặng Thị Điệp

Group 3.   Sông Cầu ward

02813870378

09

20

Vân Huệ

Ngô Thị Vân

Group 3.   Sông Cầu ward

02813870636

08

16

Hoàng Hậu

Hoàng Thị Hậu

Group 3.   Sông Cầu

02813871093

13

32

Minh Sỏi

Tráng Thị Sỏi

Group 2.   Sông Cầu ward

02813870023

05

15

Toàn Dân

Nguyễn Văn Toàn

Group 1.   Sông Cầu ward

02813870024

10

17

Mai Thắng

Bùi T.Thanh Mai

Group 11.   Sông Cầu ward

02813870234

11

22

Điệp Chung

Trần T Hồng Điệp

Group 1.   Sông Cầu ward

02813280217

08

12

Trường An

Triệu Văn Cương

Group 7.   Sông Cầu ward

01668745315

05

07

Hoà Quyết

Triệu Thị Hoà

Group 9.   Chí Kiên ward

02813871588

15

15

Phương Thảo

Vũ Văn Ngoãn

Nam Đội Thân ward

02813875994

06

12

Thuý Toàn

Phan Thị Thuý

Nam Đội Thân ward

02813871078

09

17

Hoa Sua (Milk flower )

Đỗ Thị Vân

Nam Đội Thân ward

02813875022

05

05

Tuyet Mai

Đinh Thị Lan

Nam Đội Thân ward

02813871077

11

16

Ngoc Lan

Âu Diệu Loan

Kh Thuổm,H.Tụng ward

0972205300

06

06

Ngoc Anh

Hoàng Thị Sao

Group 4.   Chí Kiên ward

02813873638

06

07

Quynh Mai

Phạm Tiệm

Group 4.   Minh Khai ward

02813870451

07

10

Bac Son

Nguyễn Thị Bắc

Group 10.   Chí Kiên ward

02813870735

06

13

Hương Trung

Bạch Thị Hương

Group 1.   Sông Cầu ward

02813871468

07

11

Hoàng Doanh

Hoàng Thị Nương

Group 11a.   Đức Xuân ward

02816211888

05

09

Ngọc Sơn

Ngô T. M Phượng

Group 11b.   Chí Kiên ward

02813871145

08

19

Bích Liên

Chúng Thị Liên

Group 9a.   Đức Xuân ward

02813870976

04

07

Cuong Luong

Nông Minh Cường

Group 5.   Chí Kiên ward

02813878605

06

08

Thuy Muoi

Dương Văn Mười

Group 8b.   Đức Xuân ward

0984829666

11

22

Tuan Dao

Nguyễn Thị Đào

Group 4.   Sông Cầu ward

02813870891

08

14

Hoai Anh

Vũ Như Dũng

Group 6.   Đức Xuân ward

02813873783

11

18

Huyen Trang

Lường Thu Hường

Kh Thuổm, HTụng ward

02813871985

06

07

Tu Anh

Đỗ Ngọc Anh

Group 8.   Chí Kiên ward

02816252012

06

06

Canh Thu

Nguyễn Đức Cảnh

Group 7.   Chí Kiên ward

01699020090

07

09

Bang Lang (Lagerstroemia)

Đoàn Thị Tính

Group 9.   Chí Kiên ward

01676795193

05

05

Nhung Tam

Hoàng Thị Nhung

Group 9.   Chí Kiên ward

01699879392

11

13

Nhue Giang

Trần Thị Diệu

Group 8.   Chí Kiên ward

0972909199

08

08

Ngoc Sen

Trần Thị Ngọc

Group 8.   Chí Kiên ward

0949419433

06

06

Van Loc

Lô Văn Say

Group 4.   Đức Xuân ward

0977559682

09

09

Song Cau

Phạm Thị Chính

Group 1b.  Đức Xuân ward

01684220225

06

06

Chieu Xuan

Lý Thị Liên

Group 9a.   Đức Xuân ward

02813870301

17

30

Phu My

Nguyễn Văn Phúc

Group 11c. Đức Xuân ward

02813870868

10

18

Motel  99

CTCP Sách

Group 9b. Đức Xuân ward

02813871177

09

18

Hoai Nam

Đào Minh Thu

Group 4.  Minh Khai ward

02813871476

12

20

Bich Dao

Trịnh Thị Đào

Group 9.   Minh Khai ward

01683728888

05

09

Phuong Bac

Phạm Ngọc Chiến

Group 10.   Minh Khai ward

02816250105

05

10

Doanh Man

Nguyễn Thị Mận

Group 5. P Chí Kiên ward

02813812555

05

05

Thuan Ngo

La Thị Thuần

Group 13   Đức Xuân ward

0915199022

02

05

Thanh Khiem

Nguyễn ThànhKhiêm

Group 9   Chí Kiên ward

0983588366

10

11

Binh Minh

Cao Xuân Hòa

Group 8   Sông Cầu ward

 

 

 

 

Sign In